Gia Cố Bê Tông Cầu Cảng

Gia Cố Bê Tông Cầu Cảng bằng sợi carbon CFRP nằm trong gói sửa chữa cầu cảng tại Cảng chính nhà máy lọc dầu Long Sơn của Phương Nam Cons thực hiện tháng 7-2020.